Please fill this field
Mounir SATOURI Mounir SATOURI
Mounir SATOURI

Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Lid

Frankrijk - Europe Écologie (Frankrijk)

Geboortedatum : , Casablanca

Ontwerpresolutie(s) Mounir SATOURI

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Contact

Bruxelles

Strasbourg