Caroline ROOSE : Home 

Lid 

Commissie regionale ontwikkeling 
Commissie visserij 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Plaatsvervanger 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 
Delegatie voor de betrekkingen met Palestina 

Laatste activiteiten 

Contact