Please fill this field
Manuel BOMPARD Manuel BOMPARD
Manuel BOMPARD

Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

Lid

Frankrijk - La France Insoumise (Frankrijk)

Geboortedatum : , Firminy

9e zittingsperiode Manuel BOMPARD

Fracties

  • 02-07-2019 ... : Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid

National parties

  • 02-07-2019 ... : La France Insoumise (Frankrijk)

Leden

  • 02-07-2019 ... : Commissie industrie, onderzoek en energie
  • 02-07-2019 ... : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied

Plaatsvervanger

  • 02-07-2019 ... : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 02-07-2019 ... : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb, met inbegrip van de gemengde parlementaire commissies EU-Marokko, EU Tunesië en EU-Algerije
  • 02-07-2019 ... : Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland
  • 12-09-2019 ... : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 10-02-2020 ... : Commissie visserij
  • 19-06-2020 ... : Enquêtecommissie bescherming van dieren tijdens het vervoer

Contact

Bruxelles

Strasbourg