Please fill this field
Manuel BOMPARD Manuel BOMPARD
Manuel BOMPARD

Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

Lid

Frankrijk - La France Insoumise (Frankrijk)

Geboortedatum : , Firminy

Ontwerpresolutie(s) Manuel BOMPARD

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Contact

Bruxelles

Strasbourg