Please fill this field
Manuel BOMPARD Manuel BOMPARD
Manuel BOMPARD

Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

Lid

Frankrijk - La France Insoumise (Frankrijk)

Geboortedatum : , Firminy

Opinions - as shadow rapporteur Manuel BOMPARD

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

OPINION on a New Industrial Strategy for Europe EN

17-09-2020 ENVI_AD(2020)652353 PE652.353v02-00 ENVI
Danilo Oscar LANCINI

OPINION with recommendations to the Commission on a framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies EN

16-09-2020 ENVI_AD(2020)648284 PE648.284v02-00 ENVI
Adam JARUBAS

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet)

08-09-2020 AGRI_AD(2020)650646 PE650.646v02-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

ADVIES inzake het maximaliseren van het energie-efficiëntiepotentieel van het gebouwenbestand in de EU

29-06-2020 ENVI_AD(2020)650506 PE650.506v02-00 ENVI
Maria SPYRAKI

ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie over een EU-rechtskader om de door de EU gestuurde mondiale ontbossing een halt toe te roepen en terug te draaien

03-06-2020 ITRE_AD(2020)646934 PE646.934v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

ADVIES inzake bescherming en herstel van bossen wereldwijd: de actie van de EU opvoeren

03-06-2020 ITRE_AD(2020)647152 PE647.152v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

ADVIES inzake de Europese bosbouwstrategie - De weg vooruit

03-06-2020 ITRE_AD(2020)648258 PE648.258v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

Contact

Bruxelles

Strasbourg