Please fill this field
Manuel BOMPARD Manuel BOMPARD
Manuel BOMPARD

Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

Lid

Frankrijk - La France Insoumise (Frankrijk)

Geboortedatum : , Firminy

Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord (inclusief antwoorden) Manuel BOMPARD

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Contact

Bruxelles

Strasbourg