Beata MAZUREK : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Lid 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur 

Plaatsvervanger 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Laatste activiteiten 

Contact