Please fill this field
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

Lid

Polen - Prawo i Sprawiedliwość (Polen)

Geboortedatum : , Kępno

Home Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

Lid

REGI
Commissie regionale ontwikkeling
FEMM
Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid
DKOR
Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland

Plaatsvervanger

ECON
Commissie economische en monetaire zaken
D-US
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Laatste activiteiten

Een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme - Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen (B9-0207/2020) PL

10-07-2020
Schriftelijke stemverklaringen

. – Walka z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu to nasz obowiązek! Bezpieczeństwo obywateli UE jest wartością nadrzędną.
Pranie brudnych pieniędzy to ryzyko dla unijnego systemu finansowego .Unia Europejska z tytułu nieściągniętych podatków traci w skali roku ok. 825 mld euro z czego ok 180 mln trafia do przestępców!
Przykładem skutecznej walki z przestępczością podatkową jest Polska. Uszczelnienie systemu podatkowego przyniosło państwu 52 mld zł. Poprawiliśmy sytuację budżetową państwa ale również zapobiegamy jakimkolwiek możliwościom finansowania terroryzmu.
Popieramy stanowisko KE, którego celem jest wyeliminowanie słabości systemowych. Jednak propozycji KE, wymagają głębszej analizy ze względu na daleko posuniętą ingerencję w systemy prawne i nadzoru w państwach członkowskich.
Nie możemy dać zgody na:
1. Powołanie nowego organu na poziomie UE który oprócz koordynacji miałby sprawować nadzór nad państwowymi odpowiednikami
2. Daleko idące sugestie co do funkcjonowania obecnych przepisów krajowych, które naszym zdaniem wymagają ewolucji, a nie rewolucji.
3. Zmienianie przepisów, które zostały niedawno wprowadzone i nie są jeszcze nawet w pełni zaimplementowane.
4. Propozycja daleko idącej ingerencji w kompetencje organów krajowych
5. Wreszcie wzywanie do przystąpienia do mechanizmu prokuratury europejskiej wraz z rozszerzeniem jej uprawnień, oraz nadanie EUROPOL prawa do wszczynania postępowań zaburzając jednocześnie jego wspierającą funkcję.

Contact

Bruxelles

Strasbourg