Sylwia SPUREK : Home 

Lid 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met Canada 

Laatste activiteiten 

Een EU-strategie om wereldwijd een einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking (B9-0090/2020, B9-0092/2020) PL  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact