Peter KOFOD : Home 

Lid 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland 

Plaatsvervanger 

Commissie internationale handel 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Laatste activiteiten 

Contact