Katalin CSEH : Home 

Lid 

Commissie buitenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Plaatsvervanger 

Commissie begrotingscontrole 
Commissie industrie, onderzoek en energie 
Commissie regionale ontwikkeling 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Noord-Macedonië 

Contact