Please fill this field
Katalin CSEH Katalin CSEH
Katalin CSEH

Fractie Renew Europe

Ondervoorzitter

Hongarije - Momentum (Hongarije)

Geboortedatum : , Montréal

Opinions - as shadow rapporteur Katalin CSEH

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie

30-06-2020 ITRE_AD(2020)650713 PE650.713v02-00 ITRE
Jerzy BUZEK

ADVIES inzake het geneesmiddelentekort – manieren voor het aanpakken van een oprukkend probleem

16-06-2020 ITRE_AD(2020)650634 PE650.634v02-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

Contact

Bruxelles

Strasbourg