Pierfrancesco MAJORINO : Home 

Lid 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Subcommissie veiligheid en defensie 
Delegatie voor de betrekkingen met Palestina 

Laatste activiteiten 

Contact