Teuvo HAKKARAINEN : Home 

Lid 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Laatste activiteiten 

Contact