Hélène LAPORTE : Home 

Lid 

Begrotingscommissie 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Laatste activiteiten 

ADVIES inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Republiek Senegal en de Europese Unie  
- BUDG_AD(2020)644803 -  
-
BUDG 
Opinions - as shadow rapporteur 
ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2019 afloopt  
- BUDG_AD(2020)644820 -  
-
BUDG 
Opinions - as shadow rapporteur 
OPINION on European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020 EN  
- BUDG_AD(2020)644963 -  
-
BUDG 
Opinions - as shadow rapporteur 

Contact