Jérôme RIVIÈRE : Home 

Lid 

Commissie buitenlandse zaken 
Commissie industrie, onderzoek en energie 
Subcommissie veiligheid en defensie 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Laatste activiteiten 

Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Bezwaar op grond van artikel 111 van het Reglement: Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (B9-0091/2020) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact