Please fill this field
Sabrina PIGNEDOLI Sabrina PIGNEDOLI
Sabrina PIGNEDOLI

Niet-fractiegebonden leden

Italië - Movimento 5 Stelle (Italië)

Geboortedatum : , Castelnovo ne' Monti

Home Sabrina PIGNEDOLI

Lid

CONT
Commissie begrotingscontrole
DCAM
Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika
DLAT
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Plaatsvervanger

JURI
Commissie juridische zaken
LIBE
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
AIDA
Bijzondere Commissie artificiële intelligentie in het digitale tijdperk

Contact

Bruxelles

Strasbourg