Please fill this field
Sabrina PIGNEDOLI Sabrina PIGNEDOLI
Sabrina PIGNEDOLI

Niet-fractiegebonden leden

Italië - Movimento 5 Stelle (Italië)

Geboortedatum : , Castelnovo ne' Monti

Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord (inclusief antwoorden) Sabrina PIGNEDOLI

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Contact

Bruxelles

Strasbourg