Jean-Paul GARRAUD : Home 

Lid 

Commissie juridische zaken 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor noordelijke samenwerking en voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER) 
Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne 

Plaatsvervanger 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 

Laatste activiteiten 

ONTWERPRESOLUTIE over eerbiediging van het beginsel van meertaligheid in de Europese instellingen  
- B9-0119/2020  
Individuele ontwerpresoluties  
FADO-systeem (Fraudedocumenten en Authentieke Documenten Online) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
EU-prioriteiten voor de 64e zitting van de VN-commissie voor de status van de vrouw (B9-0093/2020, B9-0095/2020) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact