Maria Manuel LEITÃO MARQUES : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 

Lid 

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico 

Laatste activiteiten 

Contact