Isabel SANTOS : Home 

Voorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden 

Lid 

CPDE  
Conferentie van delegatievoorzitters 
Commissie buitenlandse zaken 
Subcommissie mensenrechten 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Laatste activiteiten 

FADO-systeem (Fraudedocumenten en Authentieke Documenten Online) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) PT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
EU-prioriteiten voor de 64e zitting van de VN-commissie voor de status van de vrouw (B9-0093/2020, B9-0095/2020) PT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact