Claudiu MANDA : Home 

Lid 

Commissie buitenlandse zaken 
Commissie begrotingscontrole 
Subcommissie veiligheid en defensie 
Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland 

Plaatsvervanger 

Begrotingscommissie 
Subcommissie mensenrechten 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico 

Laatste activiteiten 

Contact