Dragoş PÎSLARU : Home 

Lid 

Commissie economische en monetaire zaken 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Contact