Gilbert COLLARD : Home 

Lid 

Commissie cultuur en onderwijs 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Plaatsvervanger 

Commissie verzoekschriften 
Delegatie voor de betrekkingen met Israël 

Laatste activiteiten 

Contact