Please fill this field
Pernando BARRENA ARZA Pernando BARRENA ARZA
Pernando BARRENA ARZA

Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

Lid

Spanje - EH BILDU (Spanje)

Geboortedatum : , Pamplona

Opinions - as shadow rapporteur Pernando BARRENA ARZA

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

OPINION on the impact of climate change on vulnerable populations in developing countries EN

19-10-2020 LIBE_AD(2020)653786 PE653.786v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021

07-10-2020 LIBE_AD(2020)654091 PE654.091v02-00 LIBE
Karlo RESSLER

ADVIES inzake het terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder werkenden

10-09-2020 PETI_AD(2020)650659 PE650.659v02-00 PETI
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO

ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650375 PE650.375v02-00 LIBE
Paul TANG

ADVIES inzake het verslag over de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een negatieve houding jegens personen met een Roma-achtergrond in Europa

23-06-2020 CULT_AD(2020)648518 PE648.518v02-00 CULT
Peter POLLÁK

Contact

Bruxelles

Strasbourg