André ROUGÉ : Home 

Lid 

Commissie regionale ontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië 

Plaatsvervanger 

Commissie vervoer en toerisme 

Laatste activiteiten 

Overeenkomst EU-Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees van pluimvee en bereidingen daarvan, waarin wordt voorzien door de associatieovereenkomst EU-Oekraïne (A9-0024/2019 - Enikő Győri) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact