Raphaël GLUCKSMANN : Home 

Ondervoorzitter 

Subcommissie mensenrechten 

Lid 

Commissie buitenlandse zaken 
Commissie internationale handel 

Plaatsvervanger 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Commissie constitutionele zaken 
Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Moldavië 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Laatste activiteiten 

Bezwaar op grond van artikel 111 van het Reglement: Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (B9-0091/2020) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: lood en loodverbindingen (B9-0089/2020) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact