Ibán GARCÍA DEL BLANCO : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie juridische zaken 

Lid 

Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie cultuur en onderwijs 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili 

Contact