Nicolás GONZÁLEZ CASARES : Home 

Lid 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Commissie visserij 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Laatste activiteiten 

Contact