César LUENA : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland 

Lid 

Delegatie voor de betrekkingen met Palestina 

Plaatsvervanger 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Laatste activiteiten 

Contact