Clare DALY : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan 

Lid 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Plaatsvervanger 

Commissie internationale handel 
Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland 

Laatste activiteiten 

Contact