Manuel PIZARRO : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Commissie visserij 
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Laatste activiteiten 

Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) PT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Bezwaar op grond van artikel 111 van het Reglement: Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (B9-0091/2020) PT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact