Please fill this field
Ioannis LAGOS Ioannis LAGOS
Ioannis LAGOS

Niet-fractiegebonden leden

Griekenland - Independent (Griekenland)

Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord (inclusief antwoorden) Ioannis LAGOS

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Shameless provocation by Turkey: manipulation in order to convert Hagia Sophia into a mosque EN

03-07-2020 P-003959/2020 Vicevoorzitter van de Commissie / Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

Disappearance of prominent Chinese figures critical of the government over its handling of the coronavirus EN

23-04-2020 E-002470/2020 Vicevoorzitter van de Commissie / Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

Torture of a 21-year-old Christian woman in Iran EN

07-04-2020 E-002141/2020 Vicevoorzitter van de Commissie / Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

Contact

Bruxelles

Strasbourg