Please fill this field
Petros KOKKALIS Petros KOKKALIS
Petros KOKKALIS

Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

Lid

Griekenland - Coalition of the Radical Left (Griekenland)

Geboortedatum : ,

Home Petros KOKKALIS

Ondervoorzitter

D-RS
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië

Lid

ENVI
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Plaatsvervanger

BUDG
Begrotingscommissie
AGRI
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
PECH
Commissie visserij
D-IL
Delegatie voor de betrekkingen met Israël
D-IN
Delegatie voor de betrekkingen met India

Contact

Bruxelles

Strasbourg