Please fill this field
Sandra PEREIRA Sandra PEREIRA
Sandra PEREIRA

Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

Lid

Portugal - Partido Comunista Português (Portugal)

Geboortedatum : , Alvoco da Serra

Opinions - as shadow rapporteur Sandra PEREIRA

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2018

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641173 PE641.173v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641174 PE641.174v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

02-10-2019 FEMM_AD(2019)639795 PE639.795v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

27-09-2019 EMPL_AD(2019)639697 PE639.697v02-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Contact

Bruxelles

Strasbourg