Please fill this field
Sandra PEREIRA Sandra PEREIRA
Sandra PEREIRA

Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

Lid

Portugal - Partido Comunista Português (Portugal)

Geboortedatum : , Alvoco da Serra

Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord (inclusief antwoorden) Sandra PEREIRA

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Contact

Bruxelles

Strasbourg