Veuillez remplir ce champ
Jackie JONES Jackie JONES
Jackie JONES
Verenigd Koninkrijk

9e zittingsperiode Jackie JONES

Fracties

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Verenigd Koninkrijk)

Ondervoorzitter

  • 09-10-2019 / 31-01-2020 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Leden

  • 02-07-2019 / 17-09-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met India
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie juridische zaken
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid
  • 18-09-2019 / 08-10-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Plaatsvervanger

  • 02-07-2019 / 17-09-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie vervoer en toerisme

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke stemverklaringen

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Buitenlandse inmenging in verkiezingen en desinformatie in nationale en Europese democratische processen (B9-0108/2019, B9-0111/2019) EN

10-10-2019

I welcome the fact that the European Parliament voted in favour of the resolution on foreign electoral interference and disinformation in national and European democratic processes. This resolution is an important addition to other measures drawing attention to the increases in interference and disinformation in democratic processes, which we must do all in our power to halt. The United Kingdom is no exception.
The inclusion of a strong emphasis on the role of electoral influence in increased and targeted attacks on migrant, LGBT+ and religious groups and individuals within the resolution is welcome. Also welcome is the explicit reference to allegations against Front National, FPO and Lega per Salvini, which pre-empt the Leave.eu campaign.
The resolution also recalled the European Parliament resolution on Cambridge Analytica of 25 October 2018. It urged Facebook, following the Cambridge Analytica scandal, to implement various measures to prevent the use of the social media platform for electoral interference. Nevertheless, Facebook has not followed up on most of these requests. The resolution is a timely reminder of Facebook’s role in the referendum campaign, a scandal documented in ‘The Great Hack’, which the European Parliament hosted a screening of last week.

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.