Veuillez remplir ce champ
Miroslav ČÍŽ Miroslav ČÍŽ
Miroslav ČÍŽ

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Slowakije - SMER-Sociálna demokracia (Slowakije)

Geboortedatum : , Bratislava

Home Miroslav ČÍŽ

Lid

INTA
Commissie internationale handel
DCAR
Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU
D-RU
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland

Plaatsvervanger

AGRI
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
AFCO
Commissie constitutionele zaken
D-CN
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

Laatste activiteiten

Gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op communautaire luchthavens SK

26-03-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Súhlasil som s návrhom Európskej komisie, ktorý je zameraný na pomoc aerolíniám. Vďaka tomuto návrhu nebudú letecké spoločnosti dočasne nútené využívať pridelené prevádzkové intervaly (tzv. sloty) bez rizika ich straty na ďalšie obdobie. To zamedzí tlaku na prevádzkovanie takmer alebo úplne prázdnych letov, čo bude mať pozitívny hospodársky ale aj environmentálny dopad.

Specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en in andere sectoren van hun economieën vrij te maken als antwoord op de COVID-19-uitbraak [Investeringsinitiatief Coronavirusrespons] SK

26-03-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Teším sa, že táto iniciatíva bola schválená veľkou väčšinou. Vďaka nej bolo presmerovaných 37 miliárd eur z fondov EÚ na podporu systémov zdravotnej starostlivosti, malých a stredných podnikov, pracovných trhov a hospodárstva. Slovensko by aktuálne mohlo očakávať z tejto čiastky pomoc až vo výške 2,5 miliardy eur. Myslím, že to je zásadný príspevok a pre nás mimoriadne potrebný. Iste registrujete problémy našej vlády pri získavaní pôžičiek na riešenie najväčších problémov. Všetky prijaté iniciatívy sú správne, určite nie sú posledné, čo však neznamená, že nemali prísť skôr.

Financiële bijstand aan lidstaten en landen in onderhandeling over hun toetreding tot de Unie die zwaar te lijden hebben onder een ernstige noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid SK

26-03-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Vďaka tejto iniciatíve sa rozšírila pôsobnosť Fondu solidarity EÚ, ktorý pôvodne vznikol na podporu regiónov postihnutých veľkými prírodnými katastrofami, na krízové situácie v oblasti verejného zdravia. Členské štáty postihnuté novým koronavírusom budú môcť požiadať o finančnú pomoc z celkového balíka, ktorý na tento rok predstavuje sumu 800 miliónov eur. Zoznam oprávnených operácií tak bude zahŕňať aj podporu v prípade závažného ohrozenia verejného zdravia - vrátane lekárskej pomoci - a opatrenia zamerané na prevenciu, monitorovanie alebo kontrolu šírenia chorôb.

Contact

Bruxelles

Strasbourg

Postadres

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Altiero Spinelli 11G154
    1047 Bruxelles