Bert-Jan RUISSEN : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met Israël 

Lid 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Commissie visserij 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met India 

Laatste activiteiten 

Contact