Rob ROOKEN : Home 

Lid 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Laatste activiteiten 

Noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019)  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
VN-klimaatconferentie 2019 (COP25) (B9-0174/2019)  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact