Massimiliano SMERIGLIO : Home 

Voorzitter 

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico 

Lid 

CPDE  
Conferentie van delegatievoorzitters 
Commissie cultuur en onderwijs 
Commissie verzoekschriften 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap 

Laatste activiteiten 

Contact