Chiara GEMMA : Home 

Lid 

Commissie regionale ontwikkeling 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Commissie cultuur en onderwijs 

Contact