Andrea CAROPPO : Home 

Lid 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Albanië 

Plaatsvervanger 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Commissie juridische zaken 
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro 

Laatste activiteiten 

Contact