Please fill this field
Lucia VUOLO Lucia VUOLO
Lucia VUOLO

Fractie Identiteit en Democratie

Lid

Italië - Lega (Italië)

Geboortedatum : , Pagani

9e zittingsperiode Lucia VUOLO

Fracties

  • 02-07-2019 ... : Fractie Identiteit en Democratie - Lid

National parties

  • 02-07-2019 ... : Lega (Italië)

Leden

  • 02-07-2019 ... : Commissie vervoer en toerisme
  • 02-07-2019 ... : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied

Plaatsvervanger

  • 02-07-2019 ... : Commissie begrotingscontrole
  • 02-07-2019 ... : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 02-07-2019 ... : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb, met inbegrip van de gemengde parlementaire commissies EU-Marokko, EU Tunesië en EU-Algerije

Contact

Bruxelles

Strasbourg