Please fill this field
Lucia VUOLO Lucia VUOLO
Lucia VUOLO

Fractie Identiteit en Democratie

Lid

Italië - Lega (Italië)

Geboortedatum : , Pagani

Home Lucia VUOLO

Lid

TRAN
Commissie vervoer en toerisme
DMED
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied

Plaatsvervanger

CONT
Commissie begrotingscontrole
ENVI
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
DMAG
Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb, met inbegrip van de gemengde parlementaire commissies EU-Marokko, EU Tunesië en EU-Algerije

Laatste activiteiten

Contact

Bruxelles

Strasbourg