Please fill this field
Ville NIINISTÖ Ville NIINISTÖ
Ville NIINISTÖ

Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Lid

Finland - Vihreä liitto (Finland)

Geboortedatum : , Turku

Home Ville NIINISTÖ

Lid

ENVI
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
ITRE
Commissie industrie, onderzoek en energie
DASE
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)

Plaatsvervanger

ECON
Commissie economische en monetaire zaken
D-RU
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland

Laatste activiteiten

VERSLAG over een alomvattende Europese benadering van energieopslag

02-07-2020 A9-0130/2020 PE648.259v02-00 ITRE
Verslag(en) - als schaduwrapporteur
Claudia GAMON

TEN-E revision, TYNDP and 5th PCI list EN

01-07-2020 P-003915/2020 Commissie
Schriftelijke vragen

Contactpunten voor personen met een handicap

01-07-2020 E-003883/2020 Raad
Schriftelijke vragen
Ville NIINISTÖ
Ville NIINISTÖ

op EP NEWSHUB

Kun aikanaan jäin toisen lapseni kanssa pitkälle vanhempainvapaalle, olin ensimmäinen mieskansanedustaja, joka niin teki. Se oli yllättävää, että näin vielä 2008. Tasa-arvoiseen vanhemmuuteen kuuluu että molemmat vanhemmat voivat ottaa vapaata töistä perheen tarpeiden mukaisesti.

Lapsen saanti on sellainen siunaus, ja usein pitkän odotuksen ja pettymystenkin täyttämän tien takana, että siitä jokainen ansaitsee kanssaihmisten täyden tuen. On myös tärkeää osoittaa kuinka lapsen saanti on ok kaikissa tehtävissä. Arvot järjestykseen, katse tulevaisuuteen.

Contact

Bruxelles

Strasbourg