Please fill this field
Dino GIARRUSSO Dino GIARRUSSO
Dino GIARRUSSO

Niet-fractiegebonden leden

Italië - Movimento 5 Stelle (Italië)

Geboortedatum : ,

9e zittingsperiode Dino GIARRUSSO

Fracties

  • 02-07-2019 ... : Niet-fractiegebonden leden

National parties

  • 02-07-2019 ... : Movimento 5 Stelle (Italië)

Leden

  • 02-07-2019 ... : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 02-07-2019 ... : Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië

Plaatsvervanger

  • 02-07-2019 ... : Commissie internationale handel
  • 02-07-2019 ... : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije

Contact

Bruxelles

Strasbourg