Dino GIARRUSSO : Home 

Lid 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië 

Plaatsvervanger 

Commissie internationale handel 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 

Contact