Annalisa TARDINO : Home 

Lid 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Plaatsvervanger 

Begrotingscommissie 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Commissie visserij 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Laatste activiteiten 

Onderzoek geloofsbrieven (A9-0015/2020 - Lucy Nethsingha) IT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact