Please fill this field
Shaffaq MOHAMMED Shaffaq MOHAMMED
Shaffaq MOHAMMED
Verenigd Koninkrijk

Geboortedatum : , Mirpur

9e zittingsperiode Shaffaq MOHAMMED

Fracties

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Fractie Renew Europe - Lid

National parties

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Verenigd Koninkrijk)

Leden

  • 02-07-2019 / 29-01-2020 : Commissie cultuur en onderwijs
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen

Plaatsvervanger

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Subcommissie mensenrechten
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie voor de betrekkingen met Palestina
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Regeling van de werkzaamheden EN

29-01-2020 P9_CRE-REV(2020)01-29(1-043-0000)

Wet van 2019 tot wijziging van het Indiase burgerschap (debat) EN

29-01-2020 P9_CRE-REV(2020)01-29(1-303-0000)

Wet van 2019 tot wijziging van het Indiase burgerschap (debat) EN

29-01-2020 P9_CRE-REV(2020)01-29(1-307-0000)

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.